Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Zameranie ECMŠ


Zameranie školy

         ZAMERANIE ŠKOLY

       "Cesta za poznaním" je názov školského vzdelávacieho programu, pretože plne vystihuje poslanie ECMŠ (Evanjelickej cirkevnej materskej školy). Zameriava sa na celostné rozvíjanie osobnosti detí a ich duchovný rast. Základným poslaním ECMŠ je popri poskytovaní služieb predškolského zariadenia tiež budovanie jednoduchých foriem evanjelicko-kresťanskej zbožnosti vedením k úcte ku kresťanským hodnotám v cirkvi aj v spoločnosti.  

Posledná zmena na Pondelok, 21 Január 2013 10:20
Čítajte viac...
 
Denný poriadok

         DENNÝ PORIADOK

       Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole. Denný poriadok je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, Školským vzdelávacím programom „Cesta za poznaním“.

Posledná zmena na Pondelok, 13 Február 2012 08:24
Čítajte viac...
 
Učebné osnovy

 

Učebné osnovy

      Dieťa získava poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k základnej kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií v predškolskom veku je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa vzdelávať po celý život.

Posledná zmena na Pondelok, 13 Február 2012 08:23
Čítajte viac...
 
Vyučovanie náboženstva

        Do  školského vzdelávacieho programu ECMŠ je implementovaný predmet Náboženská výchova. Zaradenie tohto predmetu do výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy prispieva k principiálnemu zameraniu a charakteristike cirkevnej materskej školy. Teoretickým podkladom pre vyučovanie predmetu náboženská výchova je výskum náboženskej socializácie dieťaťa v predškolskom veku. 

Posledná zmena na Pondelok, 13 Február 2012 12:59
Čítajte viac...
 
žiadosť o prijatie dieťaťa do ECMŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ECMŠ

    MS Word dokument so žiadosťou 

Posledná zmena na Pondelok, 21 Január 2013 10:18
Čítajte viac...
 


Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]