Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Slávnosť posviacky ECMŠ a inštalácie

 Týmto pozvaním začala dlhopripravovaná dvojnásobná slávnosť  v cirkevnom zbore. Na začiatku slávnosti vystúpil zborový spevokol a brat dozorca Ing. Ján Štefan privítal domácich aj hostí. 

Pri  inštalácii zborovej farárky Mgr. Ľubice Olejárovej, PhD. odznel Inštalačný príhovor dekana (seniora) partnerského dekanátu Neunbürg z Nemecka Wernera Tricka, ktorý bol založený  na biblických veršoch 1Tes 5, 16-18 uvedených v pozvánke. Inštalujúcim bol senior Gemerského seniorátu ThDr. Jerguš Olejár, PhD.

V kázni Slova Božieho založenej na Mk 9, 42 dôstojný brat biskup VD ECAV zdôraznil podoby zvedenia na hriech "maličkých veriacich", pričom, sústrediac sa na udalosť posviacky nových priestorov Evanjelickej cirkevnej materskej školy v Rožňave pripomenul význam a dlhodobú hodnotu náboženskej výchovy v predškolskom veku. Program slávnosti obohatili: sólovým spevom talentovaná speváčka Alena Temešyiová a Permoníci - detský spevácky zbor. Odzneli pozdravy a blahopriania zástupcov: Rímsko-katolíckej a Kresťanskej reformovanej cirkvi, kolegov, spolužiakov a zástupcov súčasného i rodného cirkevného zboru inštalovanej sestry farárky.

Posviacka nových priestorov materskej školy pokračovala potom na školskom dvore, kde s programom vystúpili škôlkári a sestra riaditeľka ECMŠ Jana Tomková krátkou prezentáciou prítomných oboznámila s históriou a súčasnosťou ECMŠ. V závere slávnosti boli odovzdané ďakovné listy bratom a sestrám, ktorí stáli pri zrode a dlhodobo napomáhali rozvoju Evanjelickej cirkevnej materskej školy v Rožňave.

 

Viac fotiek TU

 

 

Posledná zmena na Nedeľa, 09 Október 2011 20:51
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]