Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!alt  Srdečne pozývame

 

    na 3. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

    "OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU"

 

 

Na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 sa v Evanjelickom kostole v Rožňave zídu evanjelici z Gemerského seniorátu na misijnom podujatí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

Na slávnostných službách Božích, ktoré sa začnú o 10.00 hod., bude kázať ThDr. Péter Gáncs, predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Príhovor k Večeri Pánovej bude mať administrátor seniora Gemerského seniorátu ThDr. Jerguš Olejár, PhD., rožňavský zborový farár.

Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, administrátori konseniora Gemerského seniorátu Radovan Gdovin, Dušan Hrivnak a Jerguš Olejár, ako aj seniorálna kaplánka GES Emília Velebírová. Na organe bude hrať Janka Tomášiková.

Do programu prispejú Šimon Majerník (klavír), vokálna skupina 4G z Rožňavy, detský zmiešaný spevokol Permoníci z CZ Rožňava, spevokol CZ Rožňava a spevokol Nádej z CZ Revúca a ďalší.

Popoludní bude seniorálne stretnutie pokračovať slávnostným programom tiež v Evanjelickom  kostole v Rožňave. Vystúpia v ňom odborníci z oblasti histórie Edita Kušnierová, Silvia Lőrinčíková a Ján Jakubej s prednáškami o dejinách Gemerského seniorátu. Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá významným osobnostiam Gemerského seniorátu pamätné medaily ECAV k 500. výročiu reformácie. Do hudobného programu sa okrem rožňavského zborového spevokolu a vokálnej skupiny 4G zapoja aj zborové spevokoly z Revúcej, Dobšinej, Vyšnej Slanej, Rožňavského Bystrého, ako aj viacerí sólisti z ďalších cirkevných zborov Gemerského seniorátu. S programom k reformácii vystúpia deti z Betliara a zo Štítnika.

Na Mestskom úrade v Rožňave budú zároveň inštalované putovné výstavy „500 rokov reformácie ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ako aj výstavky, na ktorých budú o svojich aktivitách informovať Evanjelická diakonia, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva a Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Na záver podujatia seniorka Rimavského seniorátu Viktória Lisáková prevezme od Gemerského seniorátu reformačnú štafetu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Prevzaté z tlačovej správy GBÚ

 

Posledná zmena na Piatok, 16 December 2016 12:30
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]