Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Nácviky piesní spevokolu

Tu nájdete odkazy na piesne, ktoré na nácvikoch spevokolu spievame, precvičujeme a pripravujeme na vystúpenia

Ostali ponechané aj skladby a nahrávky z hudobnej skupiny mládže a Permoníkov z minulosti, niektoré sú skutočne krásne a vzácne, prípadne modifikované aj na retro štýl Beatles 60-té roky (Dnes zvykli sme si...) cheeky

 

Pesnička Melódia piesní -  hudobný doprovod

Zvelebujte Pána

 
Zvelebujte Pána - soprán/alt nie je
Zvelebujte Pána - tenor/bas nie je
Zvelebujte Pána - dvojhlas yes nie je
Staroslov. Otčenáš  

Starosloviensky Otčenáš - 4 hlas   yes

Starosloviensky Otčenáš - Soprán

Starosloviensky Otčenáš - Tenor

Starosloviensky Otčenáš - Alt

Starosloviensky Otčenáš - Bas

 
Starosloviensky Otčenáš - Soprán  
Staros  
08 Chváľte Pána Ježiša  
09 Spievaj aleluja  
10 Ide Ježiš 10 Ide Ježiš
11 Dobroreč duša moja Bohu 11 Dobroreč duša moja Bohu
12 Znej haleluja Pánovi  
13 Príde noc a stíchne jasot vtáčí 13 Príde noc a stíchne jasot vtáčí
14 Pán Ježiš láska je  
15 Požehnané meno má Pán  
16 Ježiš svojim verným  
17 Haleluja šabalaba  
18 Vojdite, plesajme 18 Vojdite, plesajme K
19 Dnes zvykli sme si ľahko žiť  
20 Ty mi dávaš nohy jeleníc 20 Ty mi dávaš nohy jeleníc
21 Drahý Spasiteľ náš 21 Drahý Spasiteľ náš
22 Až do konca dní 22 Až do konca dni
23 V radostnom srdci nech znie haleluja  
24 Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal  
25 Kde je vlastne Boh 25 Kde je vlastne Boh
26 Slnko Kristovej Lásky - Hosana  
27 Budeme slúžiť
27 Budeme slúžiť
28 Otvárajte brány
28 Otvárajte brány
29 Poď, dnes je čas 29 Poď, dnes je čas
30 Na územie nepriateľa 30 na územie nepriateľa
31 I´ve got peace like a river 31 I´ve got peace like a river
32 Ježiš je náš Pán  
33 Možno že som ešte malý  
34 Krok sem krok tam  
35 Či si veľký a či malý  
36 Ku koncu nachýlil sa deň  
37 Pre Bibliu  
38 Ježiš, Ty máš meno najkrajšie 38 Ježiš, Ty máš meno najkrajšie
39 Golgota (Tu pod krížom) 39Golgota (Tu pod krížom)
40 Boh nám z lásky svojho Syna 40 Boh nám z lásky svojho Syna
  41 Ó príď, ó príď Emmanuel
42 Ó kresťania poďme 42 Ó kresťania poďme
43 Na nebi žiarili 43 Na nebi žiarili

 

 

 

 

 

04 Keby si mal takúto malú vieru 04 Keby si mal takúto malú vieru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena na Piatok, 01 Máj 2020 11:02
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]