Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Otvárame novú triedu Cirkevnej materskej školy!

Od začiatku nového školského roka po realizácii grantu
zo štrukturálnych fondov Vám ponúkame nadštandardné vynovené priestory
v novej triede Cirkevnej materskej školy
na Ulici zeleného stromu v Rožňave...

Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave bola založená v r. 2000
a stavia na tradíciách a princípoch evanjelického školstva. Ako predškolské
zariadenie zaradené do siete Ministerstva školstva  sa riadi schváleným
výchovno-vzdelávacím programom a poskytuje príjemné prostredie škôlky
rodinného typu. V spolupráci so zriaďovateľom, Cirkevným zborom ECAV
a Materským centrom Jochebed v Rožňave tvorí množstvo zaujímavých
podujatí a aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese i mimo neho.

 

 

 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]