Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Pedagogickí pracovníci ECMŠ:

 

 Eva Ujházyová - pôsobí v ECMŠ od jej založenia v r. 2000 ako riaditeľka, od  r. 2011 ako učiteľka, od začiatku  šk. r. 2016/17 poverená riaditeľka ECMŠ

 "Venovať sa deťom v našej škôlke znamená rozsievať v nich semienka  Božích právd, o ktorých veríme, že vyklíčia, porastú a raz prinesú úrodu".

 

 

 

 

 


 Ľubica Tóthová Švandová - pôsobí v ECMŠ od r. 2014 ako učiteľka

 "Rozvíjanie mysle bez výchovy srdca nie je vzdelávanie."

 

 

 

 

 


 Bc. Ivana Gállová - pôsobí v ECMŠ od r. 2015 ako učiteľka

 "Výchova je pomoc dieťaťu pri rozvoji jeho možností."

 

 

 

 

 


Bc. Lucia Mátéová- pôsobí v ECMŠ od r. 2016 ako učiteľka

"Keď vzdelávame mysle našich detí, nesmieme zabúdať ani na vzdelávanie ich SŔDC."
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Simona Korfantová - pôsobí v ECMŠ od r. 2015 ako učiteľka

,,Povedz mi niečo- ja to zabudnem. Ukáž mi niečo- a ja si to budem pamätať.Dovoľ mi vyskúšať si to- a ja to budem ovládať.Dovoľ mi, aby som to prežil- a ja to budem cítiť a chápať po celý život." J.A. Komenský
 
,,Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom." (J.Bruyére)

 

 

 

 


 Ivona Džuinová - pôsobí v ECMŠ od r. 2016 ako učiteľka

 „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je
 zákon i proroci“, ,,...čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému!“  (Mt 7, 12; Tob 4, 15)

 

 

 

 

 


 


  ThDr. Jerguš Olejár, PhD. - pôsobí v ECMŠ od jej založenia v  r. 2000 ako vyučujúci náboženskej výchovy

  "Pokiaľ nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho," povedal    raz Pán Ježiš. V škôlke každú chvíľu vidím, že mal pravdu.

 

 

 


Nepedagogickí pracovníci ECMŠ:

Jana Megyesová - pôsobí v ECMŠ od r. 2016 ako účtovníčka

 


 


Jozef Krištof - pôsobí v ECMŠ od r. 2012 ako školník - úrdžbár

Posledná zmena na Pondelok, 05 September 2016 20:59
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]