Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Pravidelné stretnutia v týždni 2018-19

Prehľad pravidelných zborových aktivít a vnútrozborovej práce

v Cirkevnom zbore ECAV v Rožňave

Školský rok 2018-2019

 Nedeľa                                    Služby Božie v slovenskom jazyku

10.00 Evanjelický kostol na Šafárikovej ul. č. 5 (Hlavné služby Božie)

11.00 Nemocnica sv. Barbory v Rožňave, v kaplnke lôžkovej časti "B" 2.

08.45 Domov dôchodcov, Betliarská cesta (každý druhý týždeň, zvyčajne 2. a 4.nedeľa)

08.30 Zariadenie pre seniorov - Nadabula (každý druhý týždeň, zvyčajne 1. a 3. nedeľa)

09.30 Zariadenie pre seniorov - Čučma (každý druhý týždeň, zvyčajne 1. a 3. nedeľa)


 Nedeľa                                   Služby Božie v maďarskom jazyku

8.30   Evanjelický kostol na Šafárikovej ul. č. 5 (Hlavné služby Božie)
Fílie:  Jovice 1. nedeľa v mesiaci 10.15
           Kružná 2 a 4 nedeľa v mesiaci  
          Čučma 1. nedeľa v mesiaci 14.00
          Brzotín a Rudná – podľa ohlásenia


 Nedeľa                                  

Detská besiedka                     počas služieb Božích o 10.00 na fare, na Šafárikovej ul. č. 5

 


  Pondelok

Permoníčatá                            11:00 v kostole, Šafárikova ul. č. 5

vyučovanie Ev. náboženstva    ZŠ Pio II.stupeň 13:50-14:30

Vyučovanie Ev. náboženstva    ZŠ Juh II.stupeň 14:00-15:30, každý druhý týždeň


 Utorok                             

Vyučovanie Ev. náboženstva      ZŠ Juh I.stupeň 13:00-13:45 

Biblická hodina –štúdium biblie  17.00 na fare, na Šafárikovej ul. č. 5

(v pôstnom a adventnom období večierne - večerné bohoslužby)

Biblická hodina –štúdium biblie   16.00 na fare, Nadabula

Detská besiedka                          16:00, Komunitné centrum, Krátka 6

Spevokol                                      18.00 na fare, na Šafárikovej ul. č. 5


 Streda                              
 Ranné modlitby                        08:30 na fare, Šafárikova ul. č. 5

Vyučovanie Ev. náboženstva    ZŠ Zlatá12:30-13:15  

Vyučovanie Ev. náboženstva    Gymnázium 13:05-13:50                                      


Štvrtok                                

Biblická hodina v maď. jazyku     09:00 v Materskom centre, nám. Baníkov 4

Permoníci – detský spevokol      16:00 v kostole, na Šafárikovej ul. č. 5

Vyučovanie Ev. náboženstva       8:00 ECMŠ 1.trieda,Zeleného stromu 14

Vyučovanie Ev. náboženstva       8:30 ECMŠ 2-3.trieda,Zeleného stromu 14

Vyučovanie Ev. náboženstva      13:00 I- stupeň ZŠ Juh

Biblické vzdelávanie v MŠ          16:30 ECMŠ Zeleného stromu 14

Nácvik 4G                                  18.00 na fare, na Šafárikovej ul. č. 5

 


Piatok                                

Permoníci – detský spevokol   16:00 v kostole, na Šafárikovej ul. č. 5

Mládežnícka hudob. skupina    16:00 v kostole, na Šafárikovej ul. č. 5


 

Posledná zmena na Sobota, 08 December 2018 22:05
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]