Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Rožňava. Je riadicim grémiom cirkevného zboru a má v súčasnosti 24 členov zvolených z členov cirkevného zboru.

Materiály zo zasadnutí presbyterstiev sú dostupné po prihlásení na tejto stránke len členom presbyterstva.

Zápisnice z rokovania presbyterstva

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]